15903702991202
محصولات جدید
لوازم خانگی

در سالهای اخیر ، موتور DC بدون جاروبک روی فنهای کم مصرف استفاده شد.

فن با موتور براشلس بسیار کم صدا و قدرت کم است.
20200528153548_40614

20200528152750_86114

صفحه اصلی

محصولات

در باره

مخاطب