15903702991202
محصولات جدید
لوازم خانگی

اکثر قطعات ماشینکاری CNC برای مانیتور دوربین یا تقویت کننده قسمت ظاهری هستند و برای سطح با کیفیت بالا مورد نیاز هستند.
معمولاً پایان قطعات ماشینکاری CNC آلومینیومی آنودایز سیاه و آنودایز آبی است.
محصول قبل از ارسال تک به تک بررسی می شود.

20200528153641_91529

20200528151601_13033

صفحه اصلی

محصولات

در باره

مخاطب